Nagrada za vjernost! Sklapanje novog ugovora za štediše kojima je istekao ugovoreni rok štednje.

  • Sklapanje novog ugovora o stambenoj štednji u kunama uz naknadu umanjenu za 50% te sklapanje novog ugovora uz valutnu klauzulu EUR sa naknadom umanjenom za 25% uz istovremenu uplatu štedne uplate od 5.000 kuna ili više.
    Novi ugovor o stambenoj štednji u kunama uz istovremeno ugovaranje trajnog naloga uz naknadu umanjenu za 25%.


Štednja se isplati! Novi štediše.

  • Sklapanje ugovora o stambenoj štednji u kunama uz istovremenu uplatu 5.000 kuna ili više uz naknadu umanjenu za 50%!

 

Odaberi štednju

Odaberite vrstu štednje iz naše široke ponude

Pogledaj

Akcija putem Mini 2 štednje

Mogućnost odabira roka otplate, 10 ili 20 godina. Bez naknade za obradu kredita do 30.06.2018. godine.

Pogledaj

Akcija putem Multi štednje

Fiksno za cijelo vrijeme otplate
Bez naknade za obradu kredita do 30.06.2018. godine.

Pogledaj