Kakve su posljedice raskida Ugovora stambene štednje?

U slučaju raskida Ugovora stambene štednje štediša nema pravo na povrat naknade zaračunate prilikom sklapanja ugovora stambene štednje, a zaračunava mu se i izlazna naknada sukladna Odluci o visini naknada. Državna poticajna sredstva zajedno sa pripadajućim kamatama se ne isplaćuju.