Mogu li djedovi i bake ugovoriti štednju za svoje unuke?

  • Mogu sklopiti ugovor o stambenoj štednji na svoje ime, a kod javnog bilježnika opunomoće unuka ili unuku kao nasljednika ugovora o stambenoj štednji.
  • Mogu sklopiti ugovor za svoje unuke, ali roditelji moraju potpisati Zahtjev.