Može li maloljetna osoba (dijete) sklopiti stambenu štednju?

Dijete može imati Ugovor o stambenoj štednji čim dobije matični broj građana. Potpisnik ugovora za maloljetnu osobu je zakonski zastupnik, odnosno jedan od roditelja ili staratelj. Pri sklapanju ugovora potrebno je priložiti dokument koji sadrži matični broj djeteta (domovnica, putovnica, rodni list). S 18 godina vlasnik ugovora ima pravo na samostalno raspolaganje sredstvima.