Može li se tijekom štednje mijenjati vrsta štednje i ugovoreni iznos štednje?

Vrsta štednje i ugovoreni iznos mogu se mijenjati tijekom razdoblja štednje u štednjama s istom valutom. Izmjene iz jedne valute u drugu nisu moguće.

  • Kod izmjene vrste štednje iz štednje s nižom kamatnom stopom u štednju s višom kamatnom stopom, viša kamatna stopa na ušteđevinu obračunava se od datuma sklapanja aneksa ugovora.
  • Kod izmjene vrste štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom vrši se konverzija kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove vrste štednje od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate.
  • Kod izmjene ugovorenog iznosa štednje sa nižeg ugovorenog iznosa na viši ugovoreni iznos naplaćuje se razlika naknade do 1% ugovorenog iznosa u skladu s novo ugovorenim iznosom.
  • Kod izmjene ugovorenog iznosa štednje s višeg ugovorenog iznosa na niži ugovoreni iznos, razlika naknade ne vraća se štediši.