Najčešća pitanja

 1. Kada se HPB-Stambena štedionica pripaja Hrvatskoj poštanskoj Banci?

Hrvatska poštanska banka i HPB-Stambena štedionica pokrenuli su projekt pripajanja, a o planiranom završetka tog procesa klijenti će biti pravovremeno obaviješteni.

 1. Što će biti s mojom stambenom štednjom nakon pripajanja?

Nakon pripajanja nastavljate sa svojom stambenom štednjom do isteka, po ugovorenim uvjetima, što uključuje fiksnu kamatnu stopu i pravo na državna poticajna sredstva.

 1. Mogu li po isteku štednje zatražit stambeni kredit?

Ako ste uredno štedjeli, po isteku štednje možete zatražiti stambeni kredit uz fiksnu kamatnu stopu za cijeli period otplate.

 1. Što će biti s mojim kreditom u otplati nakon pripajanja?

Stambeni krediti nastavljate otplaćivati po ugovorenim uvjetima do kraja otplate.

 1. Što će biti s mojom štednjom nakon isteka?

Nakon isteka stambene štednje, moći ćete raspolagati svojom ušteđevinom ili odabrati neki od proizvoda iz ponude Banke.

Ako ste ostvarili pravo na stambeni kredit na temelju svoje štednje, dobit ćete Obavijest o dodjeli stambenog kredita kojeg možete realizirati u poslovnicama Hrvatske poštanske banke.

 1. Mogu li i dalje uplaćivati na svoju stambenu štednju?

Uplaćivati na svoju stambenu štednju možete i dalje na isti način, a o svim eventualnim promjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni.

 1. Imam li pravo prenijeti stambenu štednju u drugu stambenu štedionicu?

Sukladno Zakonu o stambenoj štednji, stambenu štednju možete, tijekom razdoblja štednje, prenijeti u drugu stambenu štedionicu.

Također, Sukladno Zakonu o osiguranju depozita možete, bez plaćanja naknade u roku tri mjeseca od datuma obavijesti o pripajanju koja će Vam biti dostavljena:
• prenijeti stambenu štednju u drugu stambenu štedionicu (uključujući i pripisana državna poticajna sredstva) ili
• prenijeti u drugu kreditnu instituciju (bez pripisanih državnih poticajnih sredstava ako je razdoblje štednje bilo kraće od pet godina).

 1. Što ako zatvaram štednju prije njezina isteka?

Ako stambenu štednju raskidate prije isteka ugovorenog razdoblja (kraćeg od 5 godina) nemate pravo na isplatu državnih poticajnih sredstava. Vama se isplaćuju uplaćena sredstva uvećana za kamatu.

 1. Može li moja stambena štednja biti predmetom ovrhe?

Sredstva stambene štednje nakon isteka postaju depozit u Banci koja je obvezna u svom poslovanju primijeniti Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te sukladno tome mogu biti predmet ovrhe.

 1. Je li moja stambena štednja osigurana i kako?

Stambena štednja ulazi u ukupan iznos sredstava koja imate deponirana u Banci te će, sukladno Zakonu o osiguranju depozita, ukupan iznos sredstava biti osiguran u iznosu do 100.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB-a) na dan nastanka osiguranog slučaja.

 1. Mogu li ustupiti svoju stambenu štednju članu obitelji i pod kojim uvjetima?

Da, sukladno Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje.