Akcija sklapanja ugovora uz valutnu klauzulu EUR sa naknadom umanjenom za 75,00% sa primjenom od 18.08.2018. godine

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da je HPB-Stambena štedionica donijela odluku o akcijskim naknadama za sklapanje stambene štednje u EUR sa primjenom od 18.08.2018. godine na način da je naknada za sklapanje ugovora umanjena za 75% u odnosu na redovnu naknadu za ugovaranje stambene štednje ugovorenog iznosa od 5.100,00 EU_R do 200.000,00 EUR za jednokratne uplate u korist računa stambene štednje. Dakle, naknada za sklapanje svih ugovora iznad ugovorenog iznosa štednje od 5.100,00 EUR do 200.000,00 EUR iznosi 0,25% ugovorenog iznosa štednje.

Postojeća akcija ugovaranja stambene štednje bez naknade u EUR do iznosa od 5.000,00 EUR i u kunama do iznosa 37.500,00 kuna i dalje ostaje na snazi.

Ugovore o stambenoj štednji u kunama moguće je ugovoriti po povoljnijim naknadama do 17.08.2018. godine jer je donošenjem odluke stavljena izvan snage odluka koja je to omogućavala.

Navedeno se ne odnosi na ugovore o stambenoj štednji u EUR i u kunama koji se ugovaraju putem Paketa Kombinacija.