HPB-Stambena štedionica ponovo snizila kamate na kredite: fiksne kamate već od 4,15%, skok kredita i depozita

Za kunske kredite fiksna kamatna stopa iznosi 4,50%, a za kredite uz valutnu klauzulu 4,15%. Skok kreditiranja zahvaljujući refinanciranju kredita drugih banaka 

Za kunske kredite fiksna kamatna stopa iznosi 4,50%, a za kredite uz valutnu klauzulu 4,15%. Skok kreditiranja zahvaljujući refinanciranju kredita drugih banaka

Stambeni kredit HPB-Stambene štedionice uz valutnu klauzulu vezanu uz euro štedišama je od sad dostupan uz kamatnu stopu od 4,15%, fiksno, a odobrava se u iznosu od 2 000 do 200 000 eura.
Kamatna stopa na novi stambeni kredit u kunama iznosi 4,50%, fiksno, a moguće ga je realizirati u iznosu od 15 000 do 1 500 000 kuna. HPB-Stambena štedionica kredite odobrava najduže na 25 godina.

Krediti HPB-Stambene štedionice u prva tri mjeseca 2016. porasli su za 250% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zahvaljujući pogodnostima HPB Grupe za klijente drugih banaka, odnosno za refinanciranje stambenih kredita u švicarcima.

Depoziti su rasli još brže – u prva tri mjeseca porast iznosi oko 350% u odnosu na isto razdoblje 2015. prethodne godine, kao rezultat povoljnih kamatnih stopa koje se kreću do 2,75%.