Od 11. kolovoza sklapanje ugovora o stambenoj štednji uz akcijske naknade

HPB-Stambena štedionica za svoje štediše pripremila je akcijske naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji

 

HPB-Stambena štedionica za svoje štediše pripremila je akcijske naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji:

Naknada umanjena za 50%

Prilikom sklapanja novog Ugovora o stambenoj štednji i istovremene uplate od minimalno 5.000,00 kn do maksimalno 539.100,00 kuna odnosno 74.200,00 EUR po srednjem tečaju HNB na dan uplate naknada se naplaćuje u iznosu od 0,50% ugovorenog iznosa štednje.

Prilikom sklapanja novog Ugovora o stambenoj štednji uz istovremeno ugovaranje trajnog naloga u korist novog računa stambene štednje za štediše kojima je istekao ugovor o stambenoj štednji u 2016. godini, odnosno za štediše kojima je istekao ugovor o stambenoj štednji ali je ugovor još uvijek aktivan (ugovori kojim je istek bio u proteklim godinama ali su automatski obnovljeni) naknada se naplaćuje u iznosu od 0,50% ugovorenog iznosa štednje.

Naknada umanjena za 75%

Prilikom sklapanja novog Ugovora o stambenoj štednji i istovremene uplate od minimalno 5.000,00 kn do maksimalno 539.100,00 kuna odnosno 74.200,00 EUR po srednjem tečaju HNB na dan uplate za štediše kojima je istekao ugovor o stambenoj štednji u 2016. godini odnosno za štediše kojima je istekao ugovor o stambenoj štednji ali je ugovor još uvijek aktivan (ugovori kojim je istek bio u proteklim godinama ali su automatski obnovljeni), naknada se naplaćuje u iznosu od 0,25% ugovorenog iznosa štednje.

Akcija traje do 31. prosinca 2016., a sklapanije ugovora bez naknade ili sa umanjenom naknadom i dalje je moguće putem paketa HPB Kombinacija.