Odluku o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini

Poštovani klijenti,

U Narodnim novinama broj 26/2018 od 16. ožujka 2018. godine objavljena je Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini, koja stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Sukladno Odluci, DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini iznose 1,8%. DPS se obračunava samo na raspoloživu štednju prikupljenu u toj kalendarskoj godini do maksimalnog iznosa od 5.000 kuna.