Sklapanje ugovora o stambenom kreditu za međufinanciranje bez naknade

Stambena štedionica do 1. svibnja neće naplaćivati naknadu za sklapanje ugovora o stambenom kreditu za međufinanciranje na temelju štednje od pet godina

Stambena štedionica do 1. svibnja neće naplaćivati naknadu za sklapanje ugovora o stambenom kreditu za međufinanciranje na temelju štednje od pet godina.
Naknada je do sada iznosila 1,5% od iznosa ugovorenog kredita – maksimalno 400 EUR odnosno 3.000 kuna te se nadamo kako će ukidanje naknade doprinijeti još većoj atraktivnosti kreditnih proizvoda Štedionice.