Uplaćena državna poticajna sredstva za stambenu štednju za 2017. godinu

Ministarstvo financija doznačilo je 16. srpnja 2018. godine državna poticajna sredstva (DPS) za 2017. godinu za štediše HPB-Stambene štedionice.

Ista će u roku od osam dana biti proknjižena sa datumom doznake na račune stambenih štediša.