O nama

HPB Stambena štedionica d.d. osnovana je 14. travnja 2006. godine kao specijalizirano društvo za prikupljanje novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih potreba. Osnivač i stopostotni vlasnik HPB Stambene štedionice d.d. je Hrvatska poštanska banka d.d.
Temeljni kapital Društva iznosi 40 milijuna kuna i uplaćen je u cijelosti od Hrvatske poštanske banke d.d.

Djelatnost HPB Stambene štedionice je:

  • primanje novčanih depozita u domaćoj valuti radi namjenske stambene štednje uz mogućnost ugovaranja zaštitne monetarne klauzule
  • primanje državnih poticajnih sredstava i njihovo upisivanje na štedne račune stambenih štediša sukladno Zakonu o stambenoj štednji državnom poticanju stambene štednje
  • te odobravanje stambenih kredita.