Opći podaci

HPB-Stambena štedionica d.d.

Savska cesta 58, HR-10000 Zagreb

E-mail: hpb.stambena@hpb.hr
Besplatni info telefon: 0800 232 332
MB: 2068001
Žiroračun: 2390001-1155555559
OIB: 44091063990

IBAN za uplate na račune stambene štednje: 

HR58 23900011155555559

IBAN za uplate na račune stambenih kredita: 

HR24 23900011555555556 

Uprava Društva:
Damir Šprem, predsjednik Uprave
Slavica Matić, član Uprave

Nadzorni odbor:
Mato Filipović, predsjednik
Miroslav Marić, zamjenik predsjednika
Alen Stojanović, član 

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS: 080560254. Temeljni kapital 40.000.000,00 kn, podijeljen na 40.000 redovnih dionica u nominalnom iznosu 1.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)