Stambena štednja

Stambena štednja je posebna namjenska štednja s državnim poticajem koja uključuje mogućnost dobivanja dugoročnog stambenog kredita.

Tko sve može ugovoriti štednju?

Stambeni štediša (dalje: Štediša) i korisnik stambenog kredita može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zašto stambena štednja?

  • dostupna je svima i s malim uplatama ostvarujete značajne dobitke
  • mogućnost dobivanja državnih poticajnih sredstava
  • fiksne kamatne stope na štednju i kredite
  • pravo na povoljne kredite s dugim rokovima otplate
  • obiteljska štednja (svaki član ima svoj ugovor, a obitelj najveću dobit)
  • mogućnost dobivanja kredita odmah i prije isteka štednje – kredit za međufinanciranje

Stambena štednja, u odnosu na druge oblike štednje, nudi najpovoljniji omjer sigurnosti i dobiti. Kunski štedni ulozi osigurani su valutnom klauzulom, a svi štedni depoziti u iznosu do 400 tisuća kuna osigurani su kod Državne agencije za osiguranje depozita (DAB).

U skladu sa Zakonom o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, štedišama se odobravaju državna poticajna sredstva (DPS) iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Uplaćena državna poticajna sredstva ukamaćuju se po istoj kamatnoj stopi kao i štedni ulog. Državna poticajna sredstva (DPS) za raspoložive štedne uplate prikupljene do iznosa od 5.000 kuna u 2016. godini iznose 4,1%.“

 

Prilikom odabira vrste štednje i sklapanja Ugovora o stambenoj štednji određuje se ugovoreni iznos. On se sastoji od iznosa ušteđenih sredstava, odnosno iznosa ukupnih ugovorenih uplata štednih uloga te stambenog kredita.

Iznos stambenog kredita je razlika ugovorenog iznosa i ušteđevine.