Maxi štednja

Povoljna kamatna stopa uz produženi rok otplate kredita!

MAXI štednja (5 godine štednje)iznosi u kunama
ugovoreni iznos štednje mjesečna uplata ukupna ušteđevina od čega DPS EKS na štednju % iznos kredita Anuitet EKS na kredit %
15.000,00 97,71 6.000,87 225,00 0,92 8.999,13 62,73 6,04
30.000,00 191,69 12.000,48 450,05 1,67 17.999,52 125,47 5,62
65.000,00 410,99 26.000,43 975,15 2,08 38.999,57 271,85 5,39
80.000,00 507,83 32.000,81 1.025,00 1,95 47.999,19 334,58 5,35

 

MAXI štednja (5 godine štednje)iznosi u EUR
ugovoreni iznos štednje mjesečna uplata ukupna ušteđevina od čega DPS EKS na štednju % iznos kredita Anuitet EKS na kredit %
4.500,00 29,04 1.800,81 68,36 1,30 2.699,19 18,13 5,07
15.000,00 97,11 6.000,71 136,65 1,16 8.999,29 60,44 4,80
45.000,00 294,81 18.000,55 136,65 0,69 26.999,45 181,32 4,73
100.000,00 657,26 40.000,42 136,65 0,56 59.999,58 402,94 4,70

 *Reprezentativni primjeri na temelju početka štednje 1.1. i naplaćene naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji u iznosu od 1% ugovorenog iznosa štednje, naknade za vođenje računa stambene štednje u iznosu od 45,00 godišnje i uplate DPS-a 01.06.. Tečaj pretvorbe kuna u EUR u štednjama sa valutnom klauzulom je 7,50 kn za 1 EUR.

Naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji i vođenje računa sukladno važućoj Odluci o naknadama za usluge u poslovima koje obavlja HPB-Stambena štedionica d.d. uračunate su u izračune.