Mini 2 štednja

Maksimalno brz kredit uz vrijeme štednje od samo dvije godine.

MINI 2 štednja (2 godine štednje)iznosi u kunama
ugovoreni iznos štednje mjesečna uplata ukupna ušteđevina od čega DPS EKS na štednju % iznos kredita Anuitet EKS na kredit %
15.000,00 186,79 4.500,24 173,97 0,37 10.499,76 72,65 5,82
30.000,00 369,86 9.000,29 347,96 1,32 20.999,71 145,30 5,46
65.000,00 811,14 19.500,31 410,00 0,16 45.499,69 314.82 5,26
80.000,00 1.001,37 24.000,73 410,00 0,00 55.999,27 387,47 5,23

 

MINI 2 štednja (2 godine štednje)iznosi u EUR
ugovoreni iznos štednje mjesečna uplata ukupna ušteđevina na od čega DPS EKS na štednju % iznos kredita Anuitet EKS na kredit %
4.500,00 55,68 1.350,14 52,45 0,98 3.149,86 20,99 4,91
15.000,00 189,40 4.500,58 54,66 0,00 10.499,42 69,98 4,68
45.000,00 571,77 13.503,12 54,66 0,00 31.496,88 209,93 4,62
100.000,00 1.272,79 30.007,98 54,66 0,00 69.992,02 466,51 4,60

*Reprezentativni primjeri na temelju početka štednje 1.1. i naplaćene naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji u iznosu od 1% ugovorenog iznosa štednje, naknade za vođenje računa stambene štednje u iznosu od 45,00 godišnje i uplate DPS-a 01.06.. Tečaj pretvorbe kuna u EUR u štednjama sa valutnom klauzulom je 7,50 kn za 1 EUR.

Naknade za sklapanje ugovora o stambenoj štednji i vođenje računa sukladno važućoj Odluci o naknadama za usluge u poslovima koje obavlja HPB-Stambena štedionica d.d. uračunate su u izračune.