Stambeni krediti

Do doma iz snova uz povoljnu i fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita. Realizirajte stambeni kredit i prije isteka ugovorenog roka štednje.

Subvencionirani stambeni kredit

Štedionica nudi FIKSNU kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita a kamatna stopa je ista za kredite u kunama i u eurima!
Provjerite naše Uvjete kredita za subvencioniranje i provjerite dokumentaciju potrebnu za odobravanje kredita.

Stambeni kredit za međufinanciranje

Nemate vremena čekati istek ugovorenog razdoblja štednje i želite odmah do svoja četiri zida? HPB Stambena štedionica svim postojećim i novih štedišama pruža mogućnost dobivanja kredita za međufinanciranje. Realizirati ga možete odmah ili tijekom ugovorenog razdoblja štednje. Pogledajte Opće informacije ili uvjete za odobravanje kredita putem Mini 2 ili Multi štednje.

Redovni stambeni kredit

Nakon isteka ugovorenog razdoblja štednje i ispunjenja određenih uvjeta u HPB Stambenoj štedionici možete realizirati redovan stambeni kredit. Na temelju Mini 2 štednje već sa 30% ušteđenog ugovorenog iznosa!

Uvjete za dodjelu redovnog kredita ostvarujete ako:

 • Štedite ugovoreno vrijeme štednje
 • Ostvarite potrebnu visinu ušteđevine
 • Ostvarite potrebnu minimalnu vrijednost ugovora

Glavni uvjet za dosezanje minimalne vrijednosti ugovora je redovita uplata ugovorenih štednih uloga.

Štedišama koji su ispunili sve uvjete za dodjelu, na kućnu adresu šaljemo obavijest o dodjeli ugovorenog iznosa.

Dodjela podrazumijeva stavljanje ugovorenog iznosa na raspolaganje štediši. Ako štediša prihvaća dodjelu, dužan je ispuniti Izjavu o prihvaćanju dodjele ugovorenog iznosa i vratiti je na adresu HPB Stambene štedionice u traženom roku. Ako se stambeni štediša ne izjasni, ne sudjeluje u dodjeli sve dok ne podnese zahtjev za ponovnim sudjelovanjem.

Što trebam od papira?

Osnovna dokumentacija

 

 1. Ispunjen zahtjev i obrazac Osnovni podaci ovjeren od strane poslodavca
 2. Dokaz o visini primanja
 3. Fotokopije osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
 4. Dokaz o srodstvu ako postoji obiteljska štednja
Dokumentacija za pojedine namjene kredita
Kupnja nekretnine-stana ili obiteljske kuće
 • Ugovor o kupovini stana ili kuće ovjeren kod javnog bilježnika
 • Dokaz vlasništva prodavatelja – izvadak iz zemljišnih knjiga, original, ne stariji od 15 dana
Izgradnja stana ili obiteljske kuće
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom (original, ne stariji od 15 dana)
 • Pravomoćna građevinska dozvola ne starija od 2 godine
 • Troškovnik radova (izrađen od ovlaštene osobe, ne stariji od 1 godine)

Napomena: Građevinska dozvola mora biti pravomoćna (ovjera pečatom), izdana na ime tražitelja kredita ili njegovog pravnog prednika. Može glasiti na ime člana uže obitelji ili zajedničkog domaćinstva tražitelja stambenog kredita što se potvrđuje rodnim listom, vjenčanim listom, odnosno Izjavom da žive u zajedničkom domaćinstvu potvrđenom kod javnog bilježnika.

Dogradnja, adaptacija, popravak i opremanje stana ili obiteljske kuće
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga – original, ne stariji od 15 dana
 • Pravomoćna građevinska dozvola ne starija od 2 godine kod dogradnje
 • Troškovnik radova (izrađen od ovlaštene osobe, ne stariji od 1 godine)
Za opremanje stana ili obiteljske kuće potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga – original ili neki drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine
 • Potvrđena ponuda, predračun, troškovnik i sl.
Kupnja građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom
 • Kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga – original, ne stariji od 15 dana
 • Lokacijska ili građevinska dozvola ili Izvod iz prostornog plana
Komunalno uređenje građevinske čestice
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga – original, ne stariji od 8 dana
 • Rješenje za komunalno uređenje zemljišta
 • Ugovori/predračuni za komunalno uređenje
Otplata stambenog kredita u korištenju kod druge banke ili štedionice osnovane na području RH i utrošenog za navedene namjene
 • Ugovor o stambenom kreditu s bankom ili štedionicom
 • Izvadak banke ili štedionice o stanju duga po kreditu – ne stariji od 7 dana
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ne stariji od 15 dana (u slučaju upisa hipoteke)

Dokumentacija

Uvjeti za odobravanje
Arhiva

Često postavljena pitanja

Stambeni kredit
Što je međufinanciranje?
Međufinanciranje je odobravanje stambenog kredita od strane stambene štedionice prije isteka minimalnog vremena štednje od dvije godine.
Jesam li obavezan po isteku stambene štednje podići stambeni kredit?
Ukoliko je u razdoblju štednje proteklo minimalno 5 godina, štediša ima pravo na isplatu sredstava zajedno s kamatom i državnim poticajnim sredstvima. Isplaćena vlastita sredstva štediša može iskoristiti bez pravdanja, a namjenu korištenja kredita mora pravdati dokumentacijom. Ukoliko je razdoblje štednje kraće od 5 godina, sva sredstva odnosno ukupan ugovorni iznos mora biti pravdan dokumentacijom o namjeni korištenja. U slučaju isplate ušteđevine državna poticajna sredstva sa pripadajućim kamatama se ne isplaćuju.