Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija
 1. Ispunjen zahtjev i ispunjen obrazac „Osnovni podaci“ ovjeren od strane poslodavca
 2. Dokaz o visini primanja
 3. Fotokopije osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
 4. Dokaz o srodstvu ako postoji obiteljska štednja.

 

Dokumentacija za pojedine namjene kredita
Kupnja nekretnine-stana ili obiteljske kuće
 • Ugovor o kupovini stana ili kuće ovjerene kod javnog bilježnika
 • Dokaz vlasništva prodavatelja- izvadak iz zemljišnih knjiga,original, ne stariji od 15 dana
Izgradnja stana ili obiteljske kuće
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga s upisanim vlasništvom (original ne stariji od 15 dana)
 • Pravomoćna građevinska dozvola ne starija od 2 godine
 • Troškovnik radova (izrađen od ovlaštene osobe, ne stariji od 1 godine)

Napomena:Građevinska dozvola mora biti pravomoćna (ovjera pečatom), izdana na ime tražitelja kredita ili njegovog pravnog prednika. Ista može glasiti na ime člana uže obitelji ili zajedničkog domaćinstva tražitelja stambenog kredita što se potvrđuje rodnim listom, vjenčanim listom odnosno Izjavom da žive u zajedničkom domaćinstvu potvrđenom kod javnog bilježnika.

Dogradnja, adaptacija, popravak i opremanje stana ili obiteljske kuće
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ne stariji od 15 dana
 • Pravomoćna građevinska dozvola ne starija od 2 godine kod dogradnje
 • Troškovnik radova (izrađen od ovlaštene osobe, ne stariji od 1 godine)
Za opremanje stana ili obiteljske kuće potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ili neki drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine
 • Potvrđena ponuda, predračun, troškovnik i sl.
Kupnja građevinske čestice bez ili s djelomično izgrađenom građevinom
 • Kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ne stariji od 15 dana
 • Lokacijska ili građevinska dozvola ili Izvod iz prostornog plana
Komunalno uređenje građevinske čestice
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ne stariji od 8 dana
 • Rješenje za komunalno uređenje zemljišta
 • Ugovori/predračuni za komunalno uređenje
Otplata stambenog kredita u korištenju uzetog kod druge banke ili štedionice osnovane na području RH i utrošenog za navedene namjene
 • Ugovor o stambenom kreditu s bankom ili štedionicom
 • Izvadak banke ili štedionice o stanju duga po kreditu-ne stariji od 7 dana
 • Izvadak iz zemljišnih knjiga-original ne stariji od 15 dana (u slučaju upisa hipoteke)